الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 1 اسب مدل Y3-80M1-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 1 اسب مدل Y3-80M1-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور استریم 1.5 اسب مدل Y802-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور استریم 1.5 اسب مدل Y802-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور جی ام اس 1.5 اسب مدل Y802-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور جی ام اس 1.5 اسب مدل Y802-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 2 اسب مدل Y3-90S-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 2 اسب مدل Y3-90S-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 3 اسب مدل Y3-90L-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 3 اسب مدل Y3-90L-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 4 اسب مدل Y3-100L-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 4 اسب مدل Y3-100L-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 5.5 اسب مدل Y3-112M-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 5.5 اسب مدل Y3-112M-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور استریم 7.5 اسب

الکتروموتور سه فاز 3000 دور استریم 7.5 اسب

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور پی ام پی 7.5 اسب مدل Y2 132S1-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پی ام پی 7.5 اسب مدل Y2 132S1-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 10 اسب مدل Y3-132S2-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 10 اسب مدل Y3-132S2-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 15 اسب مدل Y3-160M1-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 15 اسب مدل Y3-160M1-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور آر ام پی 15 اسب

الکتروموتور سه فاز 3000 دور آر ام پی 15 اسب

به زودی

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های هایپرصنعت با خبر شوید: