الکتروپمپ نیم اسب دلتا مدل QB60

الکتروپمپ نیم اسب دلتا مدل QB60

به زودی
الکتروپمپ بشقابی دلتا 1 اسب مدل CPM158

الکتروپمپ بشقابی دلتا 1 اسب مدل CPM158

1,500,000 تومان
الکتروپمپ جتی دلتا 1 اسب مدل JET100

الکتروپمپ جتی دلتا 1 اسب مدل JET100

به زودی
الکتروپمپ جتی دلتا 0.8 اسب مدل JET80

الکتروپمپ جتی دلتا 0.8 اسب مدل JET80

به زودی
الکتروپمپ پروانه خورشیدی دلتا 0.8 اسب مدل QB70

الکتروپمپ پروانه خورشیدی دلتا 0.8 اسب مدل QB70

1,232,000 تومان
الکتروپمپ دو پروانه دلتا 1.5 اسب مدل 2CP25 140H

الکتروپمپ دو پروانه دلتا 1.5 اسب مدل 2CP25 140H

به زودی
الکتروپمپ 2 اینچ دلتا 2 اسب مدل HF/5AM

الکتروپمپ 2 اینچ دلتا 2 اسب مدل HF/5AM

2,436,000 تومان
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 1 اسب مدل Y3-80M1-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 1 اسب مدل Y3-80M1-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 2 اسب مدل Y3-90S-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 2 اسب مدل Y3-90S-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 3 اسب مدل Y3-90L-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 3 اسب مدل Y3-90L-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 4 اسب مدل Y3-100L-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 4 اسب مدل Y3-100L-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 5.5 اسب مدل Y3-112M-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 5.5 اسب مدل Y3-112M-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 10 اسب مدل Y3-132S2-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 10 اسب مدل Y3-132S2-2

به زودی
الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 15 اسب مدل Y3-160M1-2

الکتروموتور سه فاز 3000 دور دلتا 15 اسب مدل Y3-160M1-2

به زودی

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های هایپرصنعت با خبر شوید: